Name/Location Address Telephone
Pettah Police Station Pettah

+94 112 421 515

+94 112 320 389

+94 112 323 677

Keselwatta Police Station Keselwatta

+94 112 421 944

+94 112 384 091

Woulfendhal Police Station Woulfendhal Street

+94 112 323 356

Dam Street Police Station Dam Street

+94 112 432 612

Fort Police Station Fort

+94 112 421 111

+94 112 432 635

+94 112 433 744

Slave Island Police Station Slave Island

+94 112 433 820

+94 112 433 829

+94 112 384 382

Maradana Police Station Maradana

+94 112 692 748

+94 112 692 888

Maligawatta Police Station Maligawatta

+94 112 434 135

+94 112 342 041

Kotahena Police Station Kotahena +94 112 431 861
Modara Police Station Modara +94 112 524 411
Grandpass Police Station Grandpass +94 112 421 414
Dematagoda Police Station Dematagoda +94 112 693 838
Mattakkuliya Police Station Mattakkuliya +94 112 521 761
Forshore Police Station Kotahena +94 112 434 595
Bloemendhal Police Station Bloemendhal +94 112 522 733
Armour Street Police Station Armour Street +94 112 326 834

News & Events

19
Dec2018
கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் ”கலைஞர் சுவதம்” கௌரவிப்பு விழா - 2018

கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் ”கலைஞர் சுவதம்” கௌரவிப்பு விழா - 2018

கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் ”கலைஞர் சுவதம்” கௌரவிப்பு விழா...

18
Dec2018
புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கான விழிப்புணர் நிகழ்வு.

புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கான விழிப்புணர் நிகழ்வு.

புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கான விழிப்புணர் நிகழ்வு.புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கான வீதியோர விழிப்புணர்...

Scroll To Top